Ungdoms- och kulturpengar!

Utlysning av pengar till ungdoms- och kulturverksamhet

I verksamhetsplanen, som antogs av distriktsstämman 2017, står det att:
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt är ett av fyra distrikt som deltar i Bygdegårdarnas Riksförbunds ungdomsprojekt, Occupy bygdegården Sverige, och vill därför jobba extra mycket med att främja, uppmuntra och utveckla ungdomsverksamheten i länets bygdegårdar. Bygdegården är en plats för kultur där alla människor kan mötas oavsett ålder, kön, etnicitet och trosuppfattning. Gävleborgs bygdegårdsdistrikt vill därför jobba med att få ut mer kultur i våra hus under det kommande året.

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt sökte inför 2017 pengar från Region Gävleborg för att kunna satsa på ungdoms- och kulturverksamhet i våra bygdegårdar. Nu vill distriktsstyrelsen att föreningarna ska kunna ta del av dessa pengar. Därför har distriktsstyrelsen beslutat att utlysa 35 000 kronor till ungdoms- och kulturverksamhet i bygdegårdarna under hösten 2017.

Er förening kan söka om ni uppfyller följande krav:

  • är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) och betalat er medlemsavgift till bygdegårdsdistriktet
  • lämnat in fullständig årsrapport till BR för verksamhetsåret 2016
    (distriktsstyrelsen kan hjälpa er att lämna in rapporten om ni inte vet hur det går till)
  • lämnat in en beskrivning av den verksamhet ni vill bedriva med hjälp av dessa pengar
  • lämnat in en budget/kostnadsbeskrivning för verksamheten

Efter att verksamheten genomförts ska en redovisning av kostnader och summering av verksamheten lämnas till distriktsstyrelsen. Om verksamheten inte genomförts inom utsatt tid kan distriktsstyrelsen kräva tillbaka pengarna.

Varje förening får ansöka om maximalt 5 000 kronor.

Verksamheten ska vara genomförd och återrapporterad till distriktet senast den 30 november 2017.
Er ansökan skickas till:
my.fransson@sv.se

För frågor om ansökningsförfarandet kontakta My Fransson.
070-579 96 96 eller my.fransson@sv.se

 

Vänligen

My Fransson och Karin Brorsdotter Larsson
på uppdrag av Styrelsen för Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

Publicerat:

Kategori: Nyheter

Kommentera