Nyheter

Ungdoms- och kulturpengar!

Utlysning av pengar till ungdoms- och kulturverksamhet

I verksamhetsplanen, som antogs av distriktsstämman 2017, står det att:
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt är ett av fyra distrikt som deltar i Bygdegårdarnas Riksförbunds ungdomsprojekt, Occupy bygdegården Sverige, och vill därför jobba extra mycket med att främja, uppmuntra och utveckla ungdomsverksamheten i länets bygdegårdar. Bygdegården är en plats för kultur där alla människor kan mötas oavsett ålder, kön, etnicitet och trosuppfattning. Gävleborgs bygdegårdsdistrikt vill därför jobba med att få ut mer kultur i våra hus under det kommande året.

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt sökte inför 2017 pengar från Region Gävleborg för att kunna satsa på ungdoms- och kulturverksamhet i våra bygdegårdar. Nu vill distriktsstyrelsen att föreningarna ska kunna ta del av dessa pengar. Därför har distriktsstyrelsen beslutat att utlysa 35 000 kronor till ungdoms- och kulturverksamhet i bygdegårdarna under hösten 2017.

Er förening kan söka om ni uppfyller följande krav:

  • är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) och betalat er medlemsavgift till bygdegårdsdistriktet
  • lämnat in fullständig årsrapport till BR för verksamhetsåret 2016
    (distriktsstyrelsen kan hjälpa er att lämna in rapporten om ni inte vet hur det går till)
  • lämnat in en beskrivning av den verksamhet ni vill bedriva med hjälp av dessa pengar
  • lämnat in en budget/kostnadsbeskrivning för verksamheten

Efter att verksamheten genomförts ska en redovisning av kostnader och summering av verksamheten lämnas till distriktsstyrelsen. Om verksamheten inte genomförts inom utsatt tid kan distriktsstyrelsen kräva tillbaka pengarna.

Varje förening får ansöka om maximalt 5 000 kronor.

Verksamheten ska vara genomförd och återrapporterad till distriktet senast den 30 november 2017.
Er ansökan skickas till:
my.fransson@sv.se

För frågor om ansökningsförfarandet kontakta My Fransson.
070-579 96 96 eller my.fransson@sv.se

 

Vänligen

My Fransson och Karin Brorsdotter Larsson
på uppdrag av Styrelsen för Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

6 september, 2017

Kategori: Nyheter

Behov av tillstånd

1 dec bjöd distriktet in, bygdegårdar runt Bollnäs, till en uppskattad information om behövliga tillstånd för bygedgårdarnas verksamhet.

Detta hörsammades av fyra gårdar som både uttryckte bekymmer och glädje över informationen.
Informatörer var Kommunalförbundets Tillståndsenhet, Räddningstjänsten och Polisen.
Huvudsakligen diskuterades behov av tillstånd för alkoholförsäljning, tillstånd och säkerhetsarbete för att undvika person- och egendomsskada samt de olika ansvarsområden som Polisen svarar för. Här skulle varit en representatnt för Miljö- och Hälsa men så blev det inte.
Informationsserien fortsätter under vintern/våren.

För mer information eller svar på eventuella frågor kontakta Ingemar Sandehult, distriksstyrelsen.
ingemar@sfmab.se
08-505 343 10

Protokoll från distriktsstämman

Årets distriktsstämma var välbesökt och innehöll många intressanta diskussioner.

Klicka HÄR för att hitta protokollet inklusive bilagorna (bilaga 5 är på väg) från distriktsstämman.

 

 

Hör gärna av er till styrelsen om ni har frågor eller funderingar.
Ordförande Harry Tunong: harry.tunong@gmail.com
070-534 36 96

Sekreterare My Fransson: franssonmy@gmail.com
070-579 96 96

Barn och Ungdomsverksamhet

Hej.

 

Vi har ett erbjudande till er bygdegård att få vara med i ett projekt kring skapande och teater.

Att få ungdomar att inse vilka resurser som finns i bygdegården är inte alltid enkelt.

Ett första möte med riksteatern och SV där vi samtalade om vilket stöd distriktets bygdegårdar kunde tänkas få för att få igång ungdomarna på respektive ort så hittade vi något som vi tror kan vara en väg till framgång för ungdomsarbetet.

Uppstarten innan vi går vidare med själva ansökningen av medel för genomförandet blir under barn och ungdomsteaterutbudsdagarna i Gävle 12 April.

Tanken är att bilda en grupp som träffas och hanterar frågorna och utformningen av projektet.

En projektledare är tänkt att anställas i projektet för att hålla i alla trådar. Projektet startas upp när medel beviljats och projektledare hittats.. En tidsrymd som kan vara lämplig är tre år för själva projektet, sedan kan saker rulla vidare av egen kraft. Vi tror att en spridning i hela distriktet och i så många kommuner som möjligt underlättar för att få de medel som krävs.

Vi har tagit oss friheten av att göra ett första urval av bygdegårdar dit vi riktar oss direkt. Naturligtvis är alla intresserade bygdegårdar välkomna att delta.

Anmäl ert intresse i så fall till

Kulturansvarige i distriktet

Ingrid Tunong.

tunong.ingrid@gmail.com

070 261 75 40

Från Nätverksträffen i Söderala Bygdegård.

Från Nätverksträffen i Söderala Bygdegård.

Vår Nätverksträff för Bygdegårdarna i Bollnäs Ovanåker och Söderhamns kommuner 2015 12 04 samlade 9 bygdegårdar av 18 möjliga. Inbjudna var också representanter från kommunerna varav Mats Hägglund Bollnäs var på plats. Vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan ( SV) representerades av My Fransson.

Kenneth Nilshem Arbrå talade om de möjligheter som Landsbygdsprogrammet och Leader/LLU ger i fråga om projekt samt övrigt som en bygdegård kan vara i behov av. Det finns mycket pengar att ansöka om.

Ordf i distriktet Harry Tunong presenterade möjligheter att sänka försäkringskostnaderna genom olika åtgärder varav installation av vattenfelsbrytare är ett samt installation av det nya inbrottslarmet som just nu ges till kraftigt rabbaterat pris och inte behöver någon avancerad installation är ett annat exempel på hur man kan minska sina försäkringskostnader.

My Fransson från SV höll ett engagerat anförande och talade om hur SV kan hjälpa till i processen att få igång projekt i bygdegårdarna genom ett program som kallas Actionrullen. Kontakter togs på plats och några gårdar anmälde sitt intresse genast.

Vi tackar er som var på plats och önskar er lycka med era projekt och Bygdegårdar

 

3 december, 2015

Kategori: Nyheter

Nätverksträff

Nätverksträff för Söderhamns- Bollnäs och Ovanåkers kommuners bygdegårdar i Söderala Bygdegård 2 Dec 2015 Kl 18 30.

18 november, 2015

Kategori: Nyheter

Turneplan. Jag kommer Härifrån

Enånger och Högsgården ej fastställda datum ännu.

Fredag 23 januari
Borr Bygdegård, Ljusdal

Kontakt: Bengt Larsson 070-342 49 63, 0651-388 44

bengt@kallmyr.se

Publikantal: 70st
Biljetter: Vuxenskolan 0651- 154 09 , 
gavleborg@sv.se 
alt. Bert Josefsson 0651-100 68 
Arrangör: 
Borr Bygdegårdsförening

Tisdag 27 januari

Valhalla, Sandviken

Kontakt: Lena Larsson, 

lena.larsson@sandviken.se , 
Arb.nr: +46(0)26-24 24 03

Arb. mob: +46(0)70-364 82 37
Publikantal: 80st 

Biljetter: vid Receptionen, Kulturcentrum – 026-27 97 00 – eller direkt på plats från kl 18.00 – du kan också köpa din biljett via webben –https://event.webbiljett.se/sandvikenfh: ? 
Arrangör: Samarrangemang mellan PRO Valhalla och Sandvikens Teaterförening.

 

 

Onsdag 28 januari
Samstugan, Bergvik

Kontakt: Nils Westling 070-574 81 77 

nils.westling@sv.se

Publikantal: 80st
Biljetter: 070 – 668 07 45 (Lennart Norgren) eller 
lennartnorgren@hotmail.com
Arrangör: Bergviks Allting

 

Torsdag 29 januari
Föne Bygdegård

Kontakt: Anders Lindkvist 070-258 13 04

anders.lindkvist@hotmail.com

Publikantal: 40st
Biljetter: Vuxenskolan 0651- 154 09  
alt. Anders Lindkvist 070-258 13 04
Arrangör: Föne bygdegårdsförening


Fredag 30 januari
Skålbo Bygdegård, Järvsö INSTÄLLT!

Kontakt: My Fransson 070-579 96 96


Tisdag 3 februari
Bygdegården Vargen, Söderhamn

Kontakt: Karl Brodin, 070-673 51 75, karl.br@telia.com
Arrangör: Bogården Vargen
Biljetter: 0270-19606, 
bgf.vargen@gmail.com
Publikantal: 60st

Onsdag 4 februari

Sörängs Byagård

Kontakt: Bo Beijergård 070-372 91 55
bo.beijergard@gmail.com
Arrangör: Sörängs Byalag
Biljetter: 
bo.beijergard@gmail.com alt 070-372 91 55
Publikantal: 50st

Torsdag 5 februari
Barkhyttans Bygdegård, Barkhyttan

Kontakt: Britt Zettlin (huvudkontakt) 070-695 31 69 
britt.zettlin@telia.com 
Weikko Skoog 070-7941633, 
skoog@weikko.se 
Arrangör: Hofors Teaterförening
Biljetter: Britt Zettlin 070-695 31 69 , 

alt, 0290.86151, 
britt.zettlin@telia.com


Onsdag 11 februari
Vallsta Bygdegård

Kontakt: Anna-Lisa Jonsson, annalisajonsson11@gmail.com, 
070-243 90 41
Alt. Folke Englund 070-575 16 47
Arrangör: Vallsta Bygdegårdsförening
Biljetter: 0278-454 14 eller 070-5916156.
Publikantal: 60st

Torsdag 12 februari
Bogårdens Föreningshus, Borgården

Kontakt: Berit Bodin, 070-672 21 63

Publikantal: 60st

Arrangör: Bogårdens Föreningshus
Biljetter: Berit Bodin 070-67 22 163, 

info@utomskogens.se el 070-33 46 192, 0278-44003

Onsdag 18 februari
Preliminärt Höle, Rengsjö

Kontakt: Matilda Wengelin

Publikantal: 40st

Återkommer med biljettinformation.

Torsdag 19 februari
Hovra, Korskrogen, Bönhuset 

Kontrakt: Yngve Karlsson, 0703064496

ykcad@telia.com
Arrangör: Hovra Byförening
Biljetter: Leif Karlsson. 0651-10213, 070-246 32 73 
Publikantal: 40st

Torsdag 26 februari och fredag 27 februari
Skogens bygdegård, Sidskogen

Kontakt:
 Kristina Kylin 070-654 51 41
Arrangör: Skogens Bygdegårdsförening 
Biljetter: Vuxenskolan 0651- 154 09 , 
gavleborg@sv.se 

alt. Kristina Kylin 070-654 51 41
Publikantal: 40st

21 januari, 2015

Kategori: Nyheter

Samarbete Folkteatern Gävle

Jag Kommer Härifrån

Människor och platser färgar oss. Jag kommer härifrån är en varm och humoristisk föreställning som handlar om att möta sin bakgrund. En pjäs om att söka sig själv och hitta något helt annat. När livet krisar bestämmer Jenny sig för att återvända till sin barndomsstad och göra upp med sitt förflutna. Allt som hon tycker är dåligt med sig själv är hemortens fel. Men det visar sig inte vara så enkelt. Orten och människorna är förändrade. Eller är det relationen till ort och människor som har förändrats? Berättar egentligen våra minnen alltid sanningen om hur det en gång var?

 nyhet_JKH_620x544

Av Anders Duus

Regissör: Michael Cocke

Medverkande: Mats Jäderlund, Peter Mörlin, Aja Rodas, Cecilia Wernesten

 

Under januari och februari 2015 turnerar Folkteatern i Gävleborg med succéföreställningen Jag Kommer Härifrån, denna gång tillsammans med Riksteatern. Den 23 januari har föreställningen nypremiär på bygdegården i Borr. Vi är otroligt glada över vårt samarbete med Gävleborgs bygdegårdsdistrikt som gör att vi denna gång får möta många nya platser i länet, likväl som vi får möjlighet att återkomma till andra mer bekanta rum. Efter turnén i vårt län fortsätter föreställningen tillsammans med Riksteatern på Sverigeturné från Kiruna i norr till Emmaboda i Söder.

Vid biljettbokning tag kontakt med respektive bygdegård.

Eller Folkteaterns hemsida: http://www.gavlefolkteater.se

 

”Jag faller pladask för den här föreställningen som träffar rakt i hjärtat.” 
Karin Kämsby
 Hälsingetidningar

 Barbro, I love you! … en rik berättelse om hur vi aldrig kan lämna platsen där vi formats.”
 Kristian Ekenberg Arbetarbladet

”…en rolig, skrattframkallande och tänkvärd föreställning…”
 Camilla Dal
 Gefle Dagblad

 

Turnéplan:

Föreställning kl. 19 följande dagar och platser:

fredag 23 januari kl 19.00
Borr Bygdegård, Ljusdal

 

tisdag 27 januari kl 19.00
Valhalla, Sandviken

 

onsdag 28 januari kl 19.00
Samstugan, Bergvik

 

torsdag 29 januari kl 19.00
Föne Bygdegård, Ljusdal

 

fredag 30 januari kl 19.00
Skålbo Bygdegård, Järvsö
Inställd på grund av vattenskada i lokalen

 

tisdag 3 februari kl 19.00
Vargens Bygdegård, Söderhamn

 

onsdag 4 februari kl 19.00
Sörängs byalag, Bollnäs

 

torsdag 5 februari kl 19.00
Barkhyttans bygdegård

 

onsdag 11 februari kl 19.00
Vallsta Bygdegård, Vallsta

 

torsdag 12 februari kl 19.00
Bogårdens Föreningshus, Arbrå

 

torsdag 19 februari kl 19.00
Hovra f.d. bönhus, Korskrogen

 

torsdag 26 februari kl 19.00
Skogens bygdegård, Sidskogen (Järvsö)

 

fredag 27 februari kl 19.00
Skogens bygdegård, Sidskogen (Järvsö)

 

Dessutom kommer föreställningen även ges i Ockelbo, Regnsjö och Hudiksvall.

Det är väl ingen konst att läsa.

Hej allihop!

Nu har vi fått ihop en bra turnéplan för läsprojektet under januari månad – mycket roligt kommer att hända i era bygdegårdar!

 

Nu när vi vet vilka datum som ni kommer att arrangera aktiviteter är det dags att bestämma vilka dagar som ni lämnar respektive hämtar släpkärran.

Kontakta representanten från den förening som ska ha släpkärran före respektive efter er för att bestämma vem som hämtar eller lämnar kärran samt när det ska ske.

Jag betalar ut milersättning till alla som kör släpkärran. Se turnéplan och kontaktuppgifter till varandra i det bifogade Excel-dokumentet.

 

Hör av er med eventuella frågor och funderingar!

 

Trevlig helg!

 

Emma Mattila

Projektledare

Bygdegårdarnas Riksförbund

Turnéplan Gävleborg
Vecka kommun Bygdegård Datum veckodag Aktivitet Författare/aktör
2 och 3 Bollnäs Söräng 09-jan fredag Teaterföreställning Hässja Friteatern
13-jan tisdag Barnboksförfattare -samarrangemang med skolan Annalena Hedman , Anna Holmström-Degerman
3 Söderhamn Altorp 17-18 jan lö-sö Bokcafé i bygdegården
tisdag Fritidsverksamhet med barnteater Sven Hedman -Pettson och Findus
4 Hudiksvall Högsgården 10-jan Teaterföreställning Hässja Friteatern
23-jan Bjuda in skolan år 1-6 Biblioteket eller barnboksförfattare
24-jan lördag Afernoontea författarbesök + pianomusik Leif Woxlin

15 december, 2014

Kategori: Nyheter

Kommunträffar

Just nu håller styrelsen på och planerar för Kommunträffar runt om i distriktet. Träffarna kommer att organiseras som de gjorde förra året och delas in i fem områden. Föreningarna får sina respektive inbjudningar via mejl. Saknar ni en inbjudan är ni välkommen att höra av er till distriktsstyrelsen.

Under träffarna kommer vi bland annat att fokusera på saker som; säkerhet i bygdegården, relationer med kommunen och studieförbunden, kontanthantering samt det nya läsprojektet och landsbygdsprogrammet.

Här nedan följer en indelning av kommunerna i fem områden och här anges också de datum, tider och platser som gäller för respektive kommunträff.

Bollnäs, Ovanåker  20 november kl 18 00 i Lötens bygdegård Kilafors. Besöksadress:  Lötens Skola, Löten, Kilafors Hitta dit. Gå in på facebook Gävleborgs bygdegårdsdistrikt där finns en länk med karta.
ansvarig Anna-Lisa Jonsson och Bosse Beijergård

Hudiksvall
ansvarig Hasse Nyberg och Ingrid Tunong

Ljusdal, 17 november klockan 18.30 i Skålbo bygdegård.
Hitta hit. Skålbovägen 54, Järvsö.
ansvarig My Fransson och Frida Grims

Söderhamn, 20 november kl 18 00 i Lötens bygdegård Kilafors. Besöksadress:  Lötens Skola, Löten, Kilafors Hitta dit. Gå in på facebook Gävleborgs bygdegårdsdistrikt där finns en länk med karta
ansvarig Harry Tunong

Gävle, Sandviken
ansvarig Annica Jonsson

Kontaktuppgifter till respektive person som ansvarar för kommunträffarna hittar ni här.