Nyheter

”Barn är inte till salu”

Bygdegårdarna engagerar sig i Musikhjälpen – Barn är inte till salu

Var med och bidra till Bygdegårdarnas bössa i MusikhjälpenSkänk pengar genom att klicka här.

Bygdegårdarna är med och drar sitt engagemangsstrå till stacken. Musikhjälpen är Sveriges Radios initiativ för att, via Radiohjälpen, göra världen lite bättre. Årets tema är Barn är inte till salu och riktar blickarna på alla barn, som världen över, säljs inom sexhandeln.

Musikhjälpen sänds, dygnet runt, från en glasbur på Rådhustorget i Umeå, mellan den 11-17 december. Men insamlingen har redan börjat.

Var med och bidra till Bygdegårdarnas bössa i Musikhjälpen. Skänk pengar genom att klicka här.

Vill din förening vara med och engagera sig? Starta ett engagemang. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Musikhjälpen är ett insamlingsevent med ett nytt tema varje år. P3 och SVT/SVT Play sänder tillsammans dygnet runt mellan 11-17 december för att uppmärksamma Radiohjälpens insamling till en undangömd humanitär katastrof. I år är temat – Barn är inte till salu.  Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma.

Pengarna från Musikhjälpen går bland annat till att utbilda barn i deras rättigheter, läkarundersökningar, psykologhjälp och att ge barnen en chans att komma in i samhället igen.

Läs mer om Musikhjälpen på SR:s hemsida.

Styrelsemöte 25 april 2016

Den 25 april samlades den nya styrelsen för sitt första möte efter distriktsstämman. Vi träffades på Högsgården i Hudiksvall och hade dagen till ära Bygdegårdarnas Riksförbunds stämmogeneral Stefan Löfgren på plats.

Vi inledde mötet med att diskutera hur vi som styrelsemedlemmar ser på vår roll i styrelsen och de uppdrag vi har. Vi diskuterade både kvalitet kontra kvantitet och vikten av kommunikation med våra medlemmar.
Beslutet utifrån diskussionen blev att vi efter varje möte kommer att lägga upp ett kortare referat på vår hemsida och Facebook-sida, för att medlemmarna ska få bättre insyn i det vi diskuterar på våra möten.

Efter detta pratade vi en del om den stundande Förbundsstämman, 3-5 juni i Hudiksvall. Arbetsgruppen, tillsammans med Stefan avger en rapport från dagens möten och arbete. Arbetet fortgår och gruppen jobbar vidare med de sista planeringarna.  Vi valde också fyra ombud som ska representera distriktet på Förbundsstämman. Dessa är: Harry Tunong, distriksstyrelsen, Ingemar Sandehult, distriktsstyrelsen, Marie Sandehult, Enånger bygdegård och Bengt Larsson, Borr bygdegård

Vår kulturansvarige ger en rapport från arbetet med uppstarten av ett teaterprojekt tillsammans med Riksteatern och Studieförbundet Vuxenskolan. Arbetet fortgår och styrelsen fick möjlighet att under mötet komma med input kring ansökan som just nu håller på att arbetas fram.

Vi diskuterade också våra relationer till andra föreningar och vi beslutade att vi ska undersöka hur ett potentiellt samarbete med Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg skulle kunna se ut.

Ordföranden meddelade att han varit på besök hos en potentiellt ny förening, och berättade om deras positiva syn på vårt arbete. Nu hoppas styrelsen att denna förening vill bli en del av vår gemenskap och rörelse.

Frågan om fiber och samarbete med fiberleverantörer diskuterades och vi konstaterade att vi ska försöka bli bättre på att tala om för våra föreningar vilka olika möjligheter det finns.

Vi beslutade under mötet att vi kommer prata om frågor rörande brandskydd, räddningstjänst och alkoholtillstånd på våra nätverksträffar i höst. Vi upplever att det finns ett behov av att uppdatera sig kring dessa frågor ute bland våra föreningar.  Vi pratade också om hur vi kan göra det material för systematiskt brandskyddarbete som finns att tillgå lättare att arbeta med och mer lättillgängligt för våra föreningar. Detta arbete fortsätter vi med under året.
Vi har vårt nästa möte den 24 maj på Mo bygdegård i Söderhamn. Ni är hjärtligt välkomna att komma in med synpunkter och önskemål till dess.

 

Referatet är skrivet av My Fransson, sekreterare