Kontakta oss

Gävleborgs distriktsstyrelse

Ordförande, byggansvarig och försäkringsansvarig
Ingemar Sandehult
070-772 00 33
ingemar@sfmab.se


Kassör, k
ulturansvarig och miljöansvarig
Karin Brorsdotter Larsson
070-287 82 20
karinbrorsdotter@hotmail.com


Sekreterare och webbansvarig
Marie Sandehult
070-334 81 26
marie.sandehult@gmail.com


Representant från Studieförbundet Vuxenskolan och ungdomsansvarig
My Fransson
0290-76 50 75
my.fransson@sv.se 


Ledamot

Anna-Lisa Jonsson
070-2439041
annalisjonsson11@gmail.com


Ersättare och ungdomsansvarig
Hans Nyberg
070-648 65 42
info@hogsgarden.se


Ersättare

Ingrid Tunong
070-261 75 40
tunong.ingrid@gmail.com


Ersättare

Helena Jonsson
070-592 52 33