Nyheter

”Barn är inte till salu”

Bygdegårdarna engagerar sig i Musikhjälpen – Barn är inte till salu

Var med och bidra till Bygdegårdarnas bössa i MusikhjälpenSkänk pengar genom att klicka här.

Bygdegårdarna är med och drar sitt engagemangsstrå till stacken. Musikhjälpen är Sveriges Radios initiativ för att, via Radiohjälpen, göra världen lite bättre. Årets tema är Barn är inte till salu och riktar blickarna på alla barn, som världen över, säljs inom sexhandeln.

Musikhjälpen sänds, dygnet runt, från en glasbur på Rådhustorget i Umeå, mellan den 11-17 december. Men insamlingen har redan börjat.

Var med och bidra till Bygdegårdarnas bössa i Musikhjälpen. Skänk pengar genom att klicka här.

Vill din förening vara med och engagera sig? Starta ett engagemang. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Musikhjälpen är ett insamlingsevent med ett nytt tema varje år. P3 och SVT/SVT Play sänder tillsammans dygnet runt mellan 11-17 december för att uppmärksamma Radiohjälpens insamling till en undangömd humanitär katastrof. I år är temat – Barn är inte till salu.  Varje minut säljs fyra barn i sexhandeln världen över. Sexhandeln med barn är en växande kriminell miljardindustri, där mörkertalen är enorma.

Pengarna från Musikhjälpen går bland annat till att utbilda barn i deras rättigheter, läkarundersökningar, psykologhjälp och att ge barnen en chans att komma in i samhället igen.

Läs mer om Musikhjälpen på SR:s hemsida.

Ungdoms- och kulturpengar!

Utlysning av pengar till ungdoms- och kulturverksamhet

I verksamhetsplanen, som antogs av distriktsstämman 2017, står det att:
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt är ett av fyra distrikt som deltar i Bygdegårdarnas Riksförbunds ungdomsprojekt, Occupy bygdegården Sverige, och vill därför jobba extra mycket med att främja, uppmuntra och utveckla ungdomsverksamheten i länets bygdegårdar. Bygdegården är en plats för kultur där alla människor kan mötas oavsett ålder, kön, etnicitet och trosuppfattning. Gävleborgs bygdegårdsdistrikt vill därför jobba med att få ut mer kultur i våra hus under det kommande året.

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt sökte inför 2017 pengar från Region Gävleborg för att kunna satsa på ungdoms- och kulturverksamhet i våra bygdegårdar. Nu vill distriktsstyrelsen att föreningarna ska kunna ta del av dessa pengar. Därför har distriktsstyrelsen beslutat att utlysa 35 000 kronor till ungdoms- och kulturverksamhet i bygdegårdarna under hösten 2017.

Er förening kan söka om ni uppfyller följande krav:

  • är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund (BR) och betalat er medlemsavgift till bygdegårdsdistriktet
  • lämnat in fullständig årsrapport till BR för verksamhetsåret 2016
    (distriktsstyrelsen kan hjälpa er att lämna in rapporten om ni inte vet hur det går till)
  • lämnat in en beskrivning av den verksamhet ni vill bedriva med hjälp av dessa pengar
  • lämnat in en budget/kostnadsbeskrivning för verksamheten

Efter att verksamheten genomförts ska en redovisning av kostnader och summering av verksamheten lämnas till distriktsstyrelsen. Om verksamheten inte genomförts inom utsatt tid kan distriktsstyrelsen kräva tillbaka pengarna.

Varje förening får ansöka om maximalt 5 000 kronor.

Verksamheten ska vara genomförd och återrapporterad till distriktet senast den 30 november 2017.
Er ansökan skickas till:
my.fransson@sv.se

För frågor om ansökningsförfarandet kontakta My Fransson.
070-579 96 96 eller my.fransson@sv.se

 

Vänligen

My Fransson och Karin Brorsdotter Larsson
på uppdrag av Styrelsen för Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

6 september, 2017

Kategori: Nyheter

Behov av tillstånd

1 dec bjöd distriktet in, bygdegårdar runt Bollnäs, till en uppskattad information om behövliga tillstånd för bygedgårdarnas verksamhet.

Detta hörsammades av fyra gårdar som både uttryckte bekymmer och glädje över informationen.
Informatörer var Kommunalförbundets Tillståndsenhet, Räddningstjänsten och Polisen.
Huvudsakligen diskuterades behov av tillstånd för alkoholförsäljning, tillstånd och säkerhetsarbete för att undvika person- och egendomsskada samt de olika ansvarsområden som Polisen svarar för. Här skulle varit en representatnt för Miljö- och Hälsa men så blev det inte.
Informationsserien fortsätter under vintern/våren.

För mer information eller svar på eventuella frågor kontakta Ingemar Sandehult, distriksstyrelsen.
ingemar@sfmab.se
08-505 343 10

Protokoll från distriktsstämman

Årets distriktsstämma var välbesökt och innehöll många intressanta diskussioner.

Klicka HÄR för att hitta protokollet inklusive bilagorna (bilaga 5 är på väg) från distriktsstämman.

 

 

Hör gärna av er till styrelsen om ni har frågor eller funderingar.
Ordförande Harry Tunong: harry.tunong@gmail.com
070-534 36 96

Sekreterare My Fransson: franssonmy@gmail.com
070-579 96 96

Styrelsemöte 25 april 2016

Den 25 april samlades den nya styrelsen för sitt första möte efter distriktsstämman. Vi träffades på Högsgården i Hudiksvall och hade dagen till ära Bygdegårdarnas Riksförbunds stämmogeneral Stefan Löfgren på plats.

Vi inledde mötet med att diskutera hur vi som styrelsemedlemmar ser på vår roll i styrelsen och de uppdrag vi har. Vi diskuterade både kvalitet kontra kvantitet och vikten av kommunikation med våra medlemmar.
Beslutet utifrån diskussionen blev att vi efter varje möte kommer att lägga upp ett kortare referat på vår hemsida och Facebook-sida, för att medlemmarna ska få bättre insyn i det vi diskuterar på våra möten.

Efter detta pratade vi en del om den stundande Förbundsstämman, 3-5 juni i Hudiksvall. Arbetsgruppen, tillsammans med Stefan avger en rapport från dagens möten och arbete. Arbetet fortgår och gruppen jobbar vidare med de sista planeringarna.  Vi valde också fyra ombud som ska representera distriktet på Förbundsstämman. Dessa är: Harry Tunong, distriksstyrelsen, Ingemar Sandehult, distriktsstyrelsen, Marie Sandehult, Enånger bygdegård och Bengt Larsson, Borr bygdegård

Vår kulturansvarige ger en rapport från arbetet med uppstarten av ett teaterprojekt tillsammans med Riksteatern och Studieförbundet Vuxenskolan. Arbetet fortgår och styrelsen fick möjlighet att under mötet komma med input kring ansökan som just nu håller på att arbetas fram.

Vi diskuterade också våra relationer till andra föreningar och vi beslutade att vi ska undersöka hur ett potentiellt samarbete med Hela Sverige ska Leva X-ing Gävleborg skulle kunna se ut.

Ordföranden meddelade att han varit på besök hos en potentiellt ny förening, och berättade om deras positiva syn på vårt arbete. Nu hoppas styrelsen att denna förening vill bli en del av vår gemenskap och rörelse.

Frågan om fiber och samarbete med fiberleverantörer diskuterades och vi konstaterade att vi ska försöka bli bättre på att tala om för våra föreningar vilka olika möjligheter det finns.

Vi beslutade under mötet att vi kommer prata om frågor rörande brandskydd, räddningstjänst och alkoholtillstånd på våra nätverksträffar i höst. Vi upplever att det finns ett behov av att uppdatera sig kring dessa frågor ute bland våra föreningar.  Vi pratade också om hur vi kan göra det material för systematiskt brandskyddarbete som finns att tillgå lättare att arbeta med och mer lättillgängligt för våra föreningar. Detta arbete fortsätter vi med under året.
Vi har vårt nästa möte den 24 maj på Mo bygdegård i Söderhamn. Ni är hjärtligt välkomna att komma in med synpunkter och önskemål till dess.

 

Referatet är skrivet av My Fransson, sekreterare

Barn och Ungdomsverksamhet

Hej.

 

Vi har ett erbjudande till er bygdegård att få vara med i ett projekt kring skapande och teater.

Att få ungdomar att inse vilka resurser som finns i bygdegården är inte alltid enkelt.

Ett första möte med riksteatern och SV där vi samtalade om vilket stöd distriktets bygdegårdar kunde tänkas få för att få igång ungdomarna på respektive ort så hittade vi något som vi tror kan vara en väg till framgång för ungdomsarbetet.

Uppstarten innan vi går vidare med själva ansökningen av medel för genomförandet blir under barn och ungdomsteaterutbudsdagarna i Gävle 12 April.

Tanken är att bilda en grupp som träffas och hanterar frågorna och utformningen av projektet.

En projektledare är tänkt att anställas i projektet för att hålla i alla trådar. Projektet startas upp när medel beviljats och projektledare hittats.. En tidsrymd som kan vara lämplig är tre år för själva projektet, sedan kan saker rulla vidare av egen kraft. Vi tror att en spridning i hela distriktet och i så många kommuner som möjligt underlättar för att få de medel som krävs.

Vi har tagit oss friheten av att göra ett första urval av bygdegårdar dit vi riktar oss direkt. Naturligtvis är alla intresserade bygdegårdar välkomna att delta.

Anmäl ert intresse i så fall till

Kulturansvarige i distriktet

Ingrid Tunong.

tunong.ingrid@gmail.com

070 261 75 40

Från Nätverksträffen i Söderala Bygdegård.

Från Nätverksträffen i Söderala Bygdegård.

Vår Nätverksträff för Bygdegårdarna i Bollnäs Ovanåker och Söderhamns kommuner 2015 12 04 samlade 9 bygdegårdar av 18 möjliga. Inbjudna var också representanter från kommunerna varav Mats Hägglund Bollnäs var på plats. Vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan ( SV) representerades av My Fransson.

Kenneth Nilshem Arbrå talade om de möjligheter som Landsbygdsprogrammet och Leader/LLU ger i fråga om projekt samt övrigt som en bygdegård kan vara i behov av. Det finns mycket pengar att ansöka om.

Ordf i distriktet Harry Tunong presenterade möjligheter att sänka försäkringskostnaderna genom olika åtgärder varav installation av vattenfelsbrytare är ett samt installation av det nya inbrottslarmet som just nu ges till kraftigt rabbaterat pris och inte behöver någon avancerad installation är ett annat exempel på hur man kan minska sina försäkringskostnader.

My Fransson från SV höll ett engagerat anförande och talade om hur SV kan hjälpa till i processen att få igång projekt i bygdegårdarna genom ett program som kallas Actionrullen. Kontakter togs på plats och några gårdar anmälde sitt intresse genast.

Vi tackar er som var på plats och önskar er lycka med era projekt och Bygdegårdar

 

3 december, 2015

Kategori: Nyheter

Nätverksträff

Nätverksträff för Söderhamns- Bollnäs och Ovanåkers kommuners bygdegårdar i Söderala Bygdegård 2 Dec 2015 Kl 18 30.

18 november, 2015

Kategori: Nyheter

Turneplan. Jag kommer Härifrån

Enånger och Högsgården ej fastställda datum ännu.

Fredag 23 januari
Borr Bygdegård, Ljusdal

Kontakt: Bengt Larsson 070-342 49 63, 0651-388 44

bengt@kallmyr.se

Publikantal: 70st
Biljetter: Vuxenskolan 0651- 154 09 , 
gavleborg@sv.se 
alt. Bert Josefsson 0651-100 68 
Arrangör: 
Borr Bygdegårdsförening

Tisdag 27 januari

Valhalla, Sandviken

Kontakt: Lena Larsson, 

lena.larsson@sandviken.se , 
Arb.nr: +46(0)26-24 24 03

Arb. mob: +46(0)70-364 82 37
Publikantal: 80st 

Biljetter: vid Receptionen, Kulturcentrum – 026-27 97 00 – eller direkt på plats från kl 18.00 – du kan också köpa din biljett via webben –https://event.webbiljett.se/sandvikenfh: ? 
Arrangör: Samarrangemang mellan PRO Valhalla och Sandvikens Teaterförening.

 

 

Onsdag 28 januari
Samstugan, Bergvik

Kontakt: Nils Westling 070-574 81 77 

nils.westling@sv.se

Publikantal: 80st
Biljetter: 070 – 668 07 45 (Lennart Norgren) eller 
lennartnorgren@hotmail.com
Arrangör: Bergviks Allting

 

Torsdag 29 januari
Föne Bygdegård

Kontakt: Anders Lindkvist 070-258 13 04

anders.lindkvist@hotmail.com

Publikantal: 40st
Biljetter: Vuxenskolan 0651- 154 09  
alt. Anders Lindkvist 070-258 13 04
Arrangör: Föne bygdegårdsförening


Fredag 30 januari
Skålbo Bygdegård, Järvsö INSTÄLLT!

Kontakt: My Fransson 070-579 96 96


Tisdag 3 februari
Bygdegården Vargen, Söderhamn

Kontakt: Karl Brodin, 070-673 51 75, karl.br@telia.com
Arrangör: Bogården Vargen
Biljetter: 0270-19606, 
bgf.vargen@gmail.com
Publikantal: 60st

Onsdag 4 februari

Sörängs Byagård

Kontakt: Bo Beijergård 070-372 91 55
bo.beijergard@gmail.com
Arrangör: Sörängs Byalag
Biljetter: 
bo.beijergard@gmail.com alt 070-372 91 55
Publikantal: 50st

Torsdag 5 februari
Barkhyttans Bygdegård, Barkhyttan

Kontakt: Britt Zettlin (huvudkontakt) 070-695 31 69 
britt.zettlin@telia.com 
Weikko Skoog 070-7941633, 
skoog@weikko.se 
Arrangör: Hofors Teaterförening
Biljetter: Britt Zettlin 070-695 31 69 , 

alt, 0290.86151, 
britt.zettlin@telia.com


Onsdag 11 februari
Vallsta Bygdegård

Kontakt: Anna-Lisa Jonsson, annalisajonsson11@gmail.com, 
070-243 90 41
Alt. Folke Englund 070-575 16 47
Arrangör: Vallsta Bygdegårdsförening
Biljetter: 0278-454 14 eller 070-5916156.
Publikantal: 60st

Torsdag 12 februari
Bogårdens Föreningshus, Borgården

Kontakt: Berit Bodin, 070-672 21 63

Publikantal: 60st

Arrangör: Bogårdens Föreningshus
Biljetter: Berit Bodin 070-67 22 163, 

info@utomskogens.se el 070-33 46 192, 0278-44003

Onsdag 18 februari
Preliminärt Höle, Rengsjö

Kontakt: Matilda Wengelin

Publikantal: 40st

Återkommer med biljettinformation.

Torsdag 19 februari
Hovra, Korskrogen, Bönhuset 

Kontrakt: Yngve Karlsson, 0703064496

ykcad@telia.com
Arrangör: Hovra Byförening
Biljetter: Leif Karlsson. 0651-10213, 070-246 32 73 
Publikantal: 40st

Torsdag 26 februari och fredag 27 februari
Skogens bygdegård, Sidskogen

Kontakt:
 Kristina Kylin 070-654 51 41
Arrangör: Skogens Bygdegårdsförening 
Biljetter: Vuxenskolan 0651- 154 09 , 
gavleborg@sv.se 

alt. Kristina Kylin 070-654 51 41
Publikantal: 40st

21 januari, 2015

Kategori: Nyheter