Stämma 2018

Här hittar ni all information om 2018 års distriktsstämma.

Datum: 7 april 2018
Tid: 10.00 startar vi med ombudsanmälan och fika,
10.30 startar stämmoförhandlingarna
Plats: Bogårdens Föreningshus
Adress: Bogården 3491, 820 11 Vallsta

Respektive förening har rätt att skicka två ombud med rösträtt. Övriga deltagare betraktas som gäster och har yttrande- samt förslagsrätt men inte rösträtt.

Förutom stämmoförhandlingar bjuds det på fika, lunch och kultur.

Anmälan: Meddela er anmälan till My Fransson, my.fransson@sv.se eller 0290-76 50 75.
Ni kan också anmäla er via årsrapporteringen digitalt.
Vi behöver er anmälan senast den 23 mars för att ni ska få era personliga kallelser i enlighet med stadgarna (12 dagar innan).

Alla handlingar till distriktsstämman kommer att finnas här på hemsidan och utskrivna på plats i lokalen.

Motioner ska vara inskickade och styrelsen tillhanda senast: 15 mars 2018.
Skicka era motioner till Ingemar Sandehult, ingemar@smfab.se eller
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt
c/o Ingemar Sandehult
Enångersvägen 21
825 95 Enånger

Handlingar

Inbjudan – Inbjudan till Gävleborgs bygdegårdsdistrikt distriktsstämma 2018

Ekonomisk rapport – Resultatrapport sida1Resultatrapport sida2Balansrapport

Verksamhetsberättelse – Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018 – Förslag till verksamhetsplan 2018

Budget 2018 – Förslag till budget 2018

Inkomna motioner och yttranden – inga inlämnade