Stämma 2015

Protokoll inklusive bilagor från 2015 års distriktsstämma hittar ni här:
Protokoll_Gävleborg

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt hälsar medlemsföreningarna välkommen till distriktsårsstämma

Datum: 2015-04-18
Tid: klockan 10.00
Plats: Borr Bygdegård, Ljusdal
Borrvägen 60
827 94 Ljusdal

Vi ser gärna att respektive medlemsförening skickar minst två ombud till stämman.

Två representanter av er utsedda som ombud har rösträtt på stämman.

Handlingarna hittar ni här

Givetvis får flera från er förening deltaga.

För att vi stadgeenligt skall hinna skicka ut den personliga kallelsen minst 12 dagar innan stämman vill vi ha namn och adress till dessa senast 30/3.

Anmälan görs till My Fransson helst via mail.
franssonmy@gmail.com
eller telefon 070-579 96 96

Välkommen till en intressant lördag önskar Gävleborgs bygdegårdsdistrikt

Deltagandet är gratis, ni står bara för resan.
Vi bjuder på lunch och underhållning.        

 Välkomna hälsar styrelsen