Stämma 2016

Klicka HÄR för att hitta protokollet från distriktsstämman 2016

 

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt hälsar välkommen till distriktsårsstämma

Tid:  2016-04-09  kl 10.00

Plats: Vallsta Bygdegård Hovsätter 1202 820 11 Vallsta Bollnäs kommun. Karta.
Som medlem i Bygdegårdsdistriktet Gävleborg är Er förening inbjuden till årets distriktsstämma.
Vi ser gärna att ni skickar minst två representanter från Er förening till stämman.
Två representanter av er utsedda som ombud har rösträtt på stämman. Givetvis får flera från er förening deltaga.
För att vi stadgeenligt skall hinna skicka ut den personliga kallelsen minst 12 dagar innan stämman vill vi ha namn och adress till dessa senast 17/3.   

Anmälan görs till My Fransson helst via mail eller telefon
070-579 96 96 

Verksamhetsrapport, verksamhetsplan, ekonomisk rapport och valberednings förslag finns längst ner på sidan.

Välkommen till en intressant lördag önskar Gävleborgs bygdegårdsdistrikt!

Som information är deltagandet gratis, ni står bara för resan.

Vi bjuder på lunch och underhållning.

 Välkomna hälsar styrelsen!

Dokumenten:

Kallelse årsstämma 2016
Resultatrapport 2015
Inbjudan årsstämma 2016
Budget 2016
Balansrapport 2015
Föredragningslista årsstämma 2016docx

Styrelsens förslag på motion investera i hemsidan

Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsplan 2016
Motioner och motionssvar