Stämma 2017

Distriksstämmoprotokollet hittar ni här:
Protokoll 2017

Gävleborgs bygdegårdsdistrikt hälsar välkommen till distriktsårsstämma

Tid:  2017-04-01  kl 10.00
(ombudsanmälan och fika klockan 9.30)

Plats: Altorp Bygdegård i Norrala, Söderhamns kommun.
Adress: Ingsta 881, Norrala.
Som medlem i Bygdegårdsdistriktet Gävleborg är Er förening inbjuden till årets distriktsstämma.
Vi ser gärna att ni skickar minst två representanter från Er förening till stämman.
Två representanter av er utsedda som ombud har rösträtt på stämman. Givetvis får flera från er förening deltaga.
För att vi stadgeenligt skall hinna skicka ut den personliga kallelsen minst 12 dagar innan stämman vill vi ha namn och adress till dessa senast 17/3.   

Anmälan görs till My Fransson helst via mail eller telefon
070-579 96 96 

Verksamhetsrapport, verksamhetsplan, ekonomisk rapport och valberednings förslag finns längst ner på sidan.

Välkommen till en intressant lördag önskar Gävleborgs bygdegårdsdistrikt!

Som information är deltagandet gratis, ni står bara för resan.

Vi bjuder på lunch och underhållning.

 

Handlingar

Inbjudan årsstämma 2017 (1)

Kallelse årsstämma 2017 (1)

Föredragningslista årsstämma 2017docx

Balans_BR_2016

Resultatrapport_BR_2016

Verksamhetsberättelse 2016 (1)

Styrelsens sammansättning 2016

Verksamhetsplan 2017

Budget 2017

Valberedningens förslag