Kultur

Inom ramen för vårt projekt planerar vi för en kulturturné hösten 2012. Har du idéer och förslag. Kontakt gärna oss i distriktsstyrelsen.

 

Hände 2011…

Tillsammans med riksteaterkonsulenterna i Uppsala, Dalarna och Gävleborg har Bygdegårdarnas Riksförbund genomfört ett projekt för arrangörsutveckling, som startade 2008. Som en del i avslutningen av projektet genomförs under våren 2011 en mycket lyckad turné i tolv bygdegårdar i de tre länen. Föreställningen som gavs var  Solen bor i Karlstad, en liten show om Thore Skogman av och med Nicholas Olsson samt med Pär Ulander på dragspel.