Projekt

Bygdegårdarna som sociala centra i Hälsingland

Under 2011 – 2013 driver Gävleborgs bygdegårdsdistrikt projektet Bygdegårdarna som sociala centra i Hälsingland med stöd av Leader Hälsingebygden.

Mål

Målen för projektet är

  • Att öka bygdegårdarnas attraktionskraft som socialt centrum
  • Att öka bygdegårdarnas utbud av service i minst 8 bygdegårdar inom Hälsingland
  • Att deltagande föreningar hittar vägar för att underlätta att verka gemensamt i ex upphandlingar
  • Att samarbete etableras med andra föreningar, företag och myndigheter
  • Att fler unga nyttjar bygdegårdarnas möjligheter