Ett steg till

Inom ramen för projektet så erbjuds alla föreningar att kostnadsfritt genomföra studiecirkeln ”Ett steg till” i SV´s regi.

”Ett steg till” är en process-metod för förändring och utvecklingsarbete i en förening eller organisation.
Syftet med processmetoden är att ge en dagordning för detta arbete.
Det överskådliga arbetet med fyra tydliga faser ger goda förutsättningar för ett framgångsrikt arbete- där alla bidrar och deltar från diskussion till konkret handling.
Anmäl ert intresse till att vara med i utvecklingen av er förening genom Agneta Hedberg-Wiklund på tel: 0278-10059, 070-2710059.

Hon tar då kontakt med er förening och ni blir tilldelade en processledare som tillsammans med er gör en plan under en heldag, eller två halvdagar / kvällar.