Olycksberedskap

 • Samlingsplats vid katastrofer.
  Förra vinterns storm ”Dagmar” gjorde delar av Sverige strömlöst under några dagar. En påminnelse om sårbarhet. Det kanske finns en vedeldad värmekälla i bydegården?
  Framförallt så kan man vara en samlingsplats för koordinering av åtgärder och hjälp för varandra.

 • Elaggregat, fotogenvärmare, lampor, hjärtstartare.
  – utrustning som var och en för sig kan göra stor nytta.

 • Beredskapsutbildning för barn och vuxna.
  Hitta vilse ta kontakt med civilförsvarsförbundet, de kommer ut och håller utbildningar.

 • Flammy – ett webbspel om brandsäkerhet.
  Du kan även be din lokala räddningstjänst att komma ut och visa sina bilar och utrustnig samt informera. Kontakta distriktsstyrelsen för mer information och tips!