Styrelsemöte

Evenemang
Gingri
Gingri bygdegård
C/O Kjell-Åke Karlsson
Björkhamra Gingri
513 95 Fristad

Bygdegårdens styrelse har möte i bygdegården, ordinarie ledarmöten och suppleanter är härmed kallade tisdagen den 21 november kl. 18:00.

ordförande
Sören Ragnvaldsson

Publicerat:

Kategori: Okategoriserade