Styrelsemöte

Evenemang
Gingri
Uthyrning
Gun-Britt & Lars Carlsson
Krökling Bondarp 2
513 94 Sparsör

Bygdegårdens styrelse har möte i bygdegården, ordinarie ledarmöten och suppleanter är härmed kallade onsdagen den 25 april kl. 18:00.

ordförande
Sören Ragnvaldsson

Publicerat:

Kategori: Okategoriserade