Infokväll om nya bidrag

Den 27 jan kl 19.00 informerar Länsstyrelsen om de nya investeringsbidragen som nu finns att söka, samt om det nya Leader Gute.

Vi träffas i Roma bygdegård. Kaffe och smörgås serveras.

Välkomna!

Kommentera