Bygdegårdar i Gotlands Bygdegårdsdistrikt

Till Gotlands Bygdegårdsdistrikt

Bygdegården är den naturliga mötesplatsen i närmiljön. Bygdegården – som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat – är en allmän samlingslokal öppen för alla. För barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra – förutsatt att värdegrunden är demokratisk. På kartan kan du se bygdegårdar som finns i vårt distrikt. Har bygdegården ingen position på kartan hittas den ändå i tabellen nedanför.

Karta och lista över bygdegårdar i Gotlands Bygdegårdsdistrikt

Sök bygdegård

Bygdegård Kommun Plats för Kontakt
Stor sal Liten sal
Ardre Gotland 70 20 070-4597399
Atlingbo Gotland 100 -
Boge Gotland 80 50 073-7029698
Bro Gotland 80 80 073-2907268
Burs Gotland 110 20 076-2479789
Bäl Gotland 125 12 0704975652
Dalhem Gotland 120 25 070-2765143
Ekeby Gotland 100 30 070-4477030
Eksta Gotland 150 30 070-5616832
Endre Gotland 140 30 070-9524348
Eskelhems Gotland 150 50 076-7122620
Etelhem Gotland 180 - 073-7052510
Fardhem Gotland 100 20 070-2234007
Fidegården Gotland 85 15
Fole Gotland 150 - 0498-36026
Follingbo Gotland 100 20 070-5281593
Fårö Gotland 100 - 0498-223413
Gammelgarn Gotland 100 40 0498-52450
Garda Gotland 149 20 070-2046776
Gothem Gotland 100 15 076-2978631
Grötlingbo bgd Gotland 125 30 0498-486086
Hablingbo Gotland 150 15 070-4447112
Halla Gotland 130 20 073-0222999
Hamra Gotland 75 25 070-6506981
Hangvar Gotland 30 - 070-5293956
Havdhem Gotland 110 30 0498-481400
Hejde Gotland 100 20
Hejnum Gotland 100 20 070-4760106
Hellvi Gotland 80 45 070-7703868
Hemsegården Gotland 180 30
Hörsne-Bara Gotland 120 50
Kastalet Gotland 100 20 073-0822421
Korsbygården Gotland 130 30 070-3715132
Källunge Gotland 80 25 0498-30104
Lau Gotland 100 15 073-0630777
Levide Gotland 230 60 0498-492441
Linde Skolhus Gotland 60 25 070-4427165
Lokrume Gotland 120 50 0498-275080
Lye Gotland 90 4 070-8854968
När Gotland 130 25 073-1807630
Näs Gotland 100 40 073-9063880
Othem Gotland 100 - 076-2113167
Roma Gotland 80 50 0498-50604
Rone Gotland 120 20 0498-482272
Sanda Gotland 100 25 0498-242016
Siltegården Gotland 100 15 0730595524
Sjonhem Gotland 60 - 0498-59104
Sjöviksgården Gotland 120 30
Stenkumla Gotland 90 40 070-3062128
Stånga Gotland 170 30 0498-482705
Tofta Gotland 100 30 070-2101942
Kräklingbo Gotland 145 50
Vallstena Gotland 100 50 070-3273053
Vamlingbo-Sundre Gotland 100 20 070-3408958
Vänge-Guldrupe Gotland 150 - 070-7498953
Väskinde Gotland 140 35 070-5352660
Västerhejde Gotland 150 100 073-1834802
Väte Gotland 100 20 073-9787013
Wall Gotland 80 50 073-9035873
Östergarn Gotland 120 15 076-2181985