Nyheter

Almedalsträff 5 juli

Välkomna till en trevlig kväll i Väskinde bygdegård ons 5 juli kl 19.00. Vi får träffa förbundsledningen och diskutera aktuella bygdegårdsfrågor. Vi bjuder på hamburgare.

Infokväll om nya bidrag

Den 27 jan kl 19.00 informerar Länsstyrelsen om de nya investeringsbidragen som nu finns att söka, samt om det nya Leader Gute.

Vi träffas i Roma bygdegård. Kaffe och smörgås serveras.

Välkomna!