Nyheter

Almedalsträff

Välkomna till en trevlig kväll i Väskinde bygdegård mån 2 juli kl 19.00. Vi får träffa förbundsledningen och diskutera aktuella bygdegårdsfrågor. Vi bjuder på hamburgare.

Utbildning i föreningsteknik och styrelsens arbetsuppgifter

Onsdagen den 21 mars kl 18.30-21.30
i Väskinde Bygdegård

Föreningsteknik är viktigt för demokratin och för att kunna göra din röst hörd i föreningen är det viktigt att du har kunskap om hur föreningen fungerar.

 • Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.
 • Vem gör vad i styrelsen?

  Vi bjuder på kaffe och macka.
  Frågor och anmälan till:
  Eva Pettersson, tel: 27 03 07 eller Åke Ekström, tel: 27 43 08
  eller via e-post:
  evape.gotland@telia.com eller akeekstrom@telia.com
  senast 19 mars.

Almedalsträff 5 juli

Välkomna till en trevlig kväll i Väskinde bygdegård ons 5 juli kl 19.00. Vi får träffa förbundsledningen och diskutera aktuella bygdegårdsfrågor. Vi bjuder på hamburgare.

Infokväll om nya bidrag

Den 27 jan kl 19.00 informerar Länsstyrelsen om de nya investeringsbidragen som nu finns att söka, samt om det nya Leader Gute.

Vi träffas i Roma bygdegård. Kaffe och smörgås serveras.

Välkomna!