Distriktsstämma

Distriktsstämma hålls årligen före april månads utgång. Två ombud från varje förening har rösträtt på stämman. Stämman väljer bland annat styrelse för distriktet. Stämman väljer också ombud till förbundsstämman.

Distriktsstämma 2018 hålls i Rone bygdegård sön 15 april kl 12.00. Ombudsanmälan från 11.30.