Distriktsstämma

Distriktsstämma hålls årligen före april månads utgång. Två ombud från varje förening har rösträtt på stämman. Stämman väljer bland annat styrelse för distriktet. Stämman väljer också ombud till förbundsstämman.

Distriktsstämma 2017 hålls i Eskelhem bygdegård sön 9 april kl 12.00. Ombudsanmälan från 11.30.