Föreningen

Gråmanstorps bygdegård är numera en ideell förening som har till syfte att driva bygdegården.