Bli medlem

Välkommen att bli medlem hos oss.

Medlemsavgifter:

  • Enskild person      100:-/år
  • Familj                  150:-/år
  • Förening              300:-/år

Om du vill bli medlem sätt in belopp enligt ovan på Bankgirokonto  5411-6068, och uppge namn och adress.

För att hålla vårt medlemsregister aktuellt är vi tacksamma om du mailar förändringar till kassören Lars Olsèn

 

abstract7