Historik

Inför bygdegårdsföreningens 50-årsjubileum 1995 sammanställde dåvarande ordförande Göran Norlander en historik som beskriver hur föreningen bildades och införskaffandet av den fastighet som blev bygdegården

 

historik 001