Om distriktet

I Hallands distrikt

finns 68 bygdegårdar. Du hittar samtliga under Hitta bygdegård.

Distriktets uppgift

Vad vi gör och varför

  • att samordna och utveckla verksamheten inom distriktet
  • att verka för tillkomsten av föreningsägda allmänna samlingslokaler
  • att bedriva grundläggande funktionärsutbildning
  • att ge råd kring driften av lokalen
  • driva och skapa möjligheter för program- och kulturverksamhet
  • att verka för samverkan genom kommunträffar

Distriktets styrelse

Distriktets leds av en ideellt arbetande styrelse. Du hittar dem under Kontakta oss