Förlustgarantin

Alla bygdegårdsföreningar som är medlemmar i Hallands bygdegårdsdistrikt kan söka förlustgarantin för arrangemang som görs i föreningens egen regi. Förlustgarantin utfaller med högst 1 500 kr .

För arrangemang som redan är subventionerade av Hallands bygdegårdsdistrikt utfaller ingen förlustgaranti.

Inkomna ansökningar behandlas och beslutas av distriksstyrelsen.

Ifylld blankett sänds till:
Hallands Bygdegårdsdistrikt
Britt Gustafsson
Drottningberg
312 35 Lahlom
e-post: drottningbritt@gmail.com

Kontakt Britt Gustafsson, tfn: 0705-471 748

Ladda ner blanketten för att söka förlustgaranti