Försäkringen

Bygdegårdsförsäkringen

Bygdegårdsförsäkringen

Bygdegårdsförsäkringen – en försäkring endast för föreningar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

På  nedanstående undersidor lämnas kortfattad information om försäkringens innehåll.

De fullständiga försäkringsvillkoren med undantag och begränsningar ligger till grund för skaderegleringen. Beställ information genom försäkringskansliet.

Försäkringen omfattar grundförsäkring, byggnadsförsäkring och verksamhetsförsäkring.

Bygdegårdsförsäkringen ger goda villkor och låg premie för alla bygdegårdsföreningar genom låga administrationskostnader, en starkt schabloniserad premiesättning och ett aktivt skadeförebyggande arbete.

Basbeloppet (BB) 2017 är 44 800 kr .

Självrisken på de flesta skador är 8 900 kronor (20% av BB)

Försäkringskansliet

Försäkringskansliet tfn: 0200-22 99 99

Öppet på vardagar mellan kl 8.30 -16.00
Lunchstängt 12.00-13.00

Dag före röd dag stänger vi kl 12.00. Under tiden 15 juni till 15 augusti samt mellan jul och trettonhelg är öppettiden begränsad till 09.00-12.00

Interagera med oss på Facebook. Följ Skydda bygdegården för inspirerande och utbildande innehåll kring skadeförebyggande arbete, försäkringar, skador, risker och självklart också Bygdegårdsförsäkringen.

Se även http://www.bygdegardarna.se/medlem/medlemsnatet/bygdegardsforsakringen-2/