Konstklubb

Se årets vinnare! Klicka här
Se årets vinster! Klicka här

Hallands bygdegårdars konstklubb startade 1954. Upprinnelsen var att bygdegårds-föreningarna behövde konst till sina lokaler och genom konstklubben skulle både föreningar och enskilda kunna vinna konst.

  • Konstklubbens uppgift är att inköpa och lotta ut god konst och konsthantverk till medlemmarna.
  • Bygdegårdsföreningar som är anslutna till distriktet, medlemsorganisationernas medlemmar samt enskilda personer kan bli medlemmar i konstklubben.
  • Årsavgiften är 150 kr/andel. Varje inbetald andel berättigar till en vinstmöjlighet. Samtliga intäkter används till konstinköp.
  • Dragningen sker i god tid före bygdegårds-distriktets årsstämma i april.
  • Medlemmar som erhållit vinst meddelas före årsstämman för att ha möjlighet att avhämta sin konst på stämman.
  • Den som inte är närvarande får det konstverk som värdemässigt står näst i tur.
  • Konstverken köps in av en konstkommitté som väljs av distriktsstyrelsen. Konstverken köps in kommunvis i Halland, en kommun till varje årsdragning.

Bygdegårdsdistriktets revisorer granskar konstklubbens räkenskaper och förrättar dragning av vinsterna. Vinstlistan samt förteckning över konsten som ingår i årets dragning finns på hemsidan efter dragningen.

Består av 68 bygdegårdsföreningar samt 4 medlems-organisationer.

Distriktet anordnar funktionärsutbildning, erbjuder rådgivning vid byggnation samt bistår med programverksamhet i bygdegårdarna.

Vill du veta mera kan du besöka distriktets hemsida www.bygdegardarna.se/halland

Om du vill bli medlem i konstklubben eller teckna fler andelar fyll då i talongen nedan och sänd in till konstklubben eller anmäl dig per E-mail. Konstklubbens BG. nr. 702-0514

Namn________________________Antal andelar___

Adress_____________________________________

Lars Voss, Hällingsjövägen 121 434 95 Kungsbacka E-mail  lars.voss@netatonce.net

Tel.  0703-071766