Silvernålar

Nominering till Bygdegårdsdistriktet silvernål 2019

Senast den 31 januari 2019 kan medlemmar och föreningar nominera personer att få utmärkelsen Silvernålen.

Skicka förslag på namn till Ordförande Göte Johansson Box 4004 311 04 Glommen, e-post: bygg@kontrollanten.com

Regler för utmärkelser.

Silvernålen

Bygdegårdarnas Riksförbunds silvernål utdelas som förtjänsttecken till person som genom sitt arbete inom organisationen på ett särskilt sätt gagnat bygdegårdsrörelsen.
Silvernålen utdelas vid distriktets ordinarie årsstämma.
Förslag om utdelande av silvernål beslutas av distriktsstyrelsen efter ansökning från föreningsstyrelse. Vid avslag måste ansökan på nytt sändas in till distriktsstyrelsen om ansökan kvarstår.
Ansökning från föreningsstyrelse skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 31 jan. för att kunna behandlas före årsstämman.
Ansökningen skall innehålla namn och en kortfattad motivering.

Silvernålar 1985 – 2018