Ungdomsbidraget

Kulturbidrag till ungdomsverksamheten

Distriktets ”Ungdomsgrupp” vill påminna om att det fortfarande finns möjlighet att söka ungdomsbidrag.

Från och med 2012 riktar vi in oss på kulturella aktiviteter. Alla föreningar som har eller vill starta ungdomsverksamhet inom detta området på bygdegårdarna i Halland kan söka bidrag.

Många ungdomar har ingen eller mycket liten kännedom om bygdegården och dess möjligheter. De känner inte till bygdegårdens verksamhet eller kulturarv. Det behövs information bland ungdomar för att stimulera dem till delaktighet och ansvarstagande. Därför detta kulturbidrag!

Bidragsberättigade aktiviteter ska äga rum i en bygdegård

Bidrag gäller olika kulturarrangemang, ledararvoden, föreläsarkostnader, fika, material eller liknande. Några exempel vad en kulturarrangemang kan vara;

  • dans, sång, musik, teater
  • matlagning, pyssel, hantverk
  • spel, föreläsningar, ljud och bild

Varje bidragsansökan bedöms från fall till fall av nedanstående projektgrupp som också svarar på frågor och står till förfogande för ytterligare information.

Maxbelopp 2000kr per arrangemang, bidraget gäller dock ej lokalhyran.

Efter att man har haft en aktivitet på bygdegården skickar man in en ifylld blankett Ungdomsaktivitet/kulturbidrag till adressen som finns på blanketten. Bifoga gärna bilagor som inbjudan eller programmet.

Ta med ungdomarnas kulturintresse i bygdegårdsrörelsen. Sök bidrag!

Kontakta gärna distriktets ungdomsambasadör:
Jörgen Andersson, tfn 0300-542027
e-post: 0300542027@telia.com

 

 

Ladda ner blankett för att söka Ungdomsbidraget