Bli medlem

Medlemsavgifter 2016

Vuxen: 150kr

På inbetalningskortet skriver man namn och adress. OBS! Viktigt!

Bankgiro: 360-1515 Hammarby bygdegårdsförening

Frågor till kassören: Kristina Haglund 0587-920 82