Föreningen

Hammarby bygdegårdsförening bildades 1963.

Föreningen är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden och har till uppgift att anskaffa och för framtiden driva en bygdegård med bl.a. samlingslokal.

Lokalen skall opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen och som verkar i enlighet med rikets lagar.

Dessutom skall föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl.a. genom egna kulturprogram. Här kan du bli medlem.