Historik

Helleviks skola byggdes omkring 1900 (kanske något år efter förra sekelskiftet). Samtidigt byggdes Roppe skola som en spegelvänd kopia. Denna byggnad förstördes i en brand 1967. Dessa båda skolor var småskolor, dvs för barn under första och andra läsåret. Helleviks skola hade sitt upptagningsområde i den västra delen av Förlanda socken (Axtorps och Rågs rotelag) och Roppe skola den östra delen. Den allmänt kända stränga småskollärarinnan Ida Karlsson tjänstgjorde från starten ända fram till 1939. Under några år fram till 1945 stod skolan oanvänd. Detta år ändrades skolformen i Förlanda till s k B2-form. Klasserna 1-2 förlades till Roppe skola, 3-4 till Helleviks skola och 5-7 till Kyrkskolan.

Anna Oleträ (f Andersson) tjänstgjorde som lärare i Hellevik 1945-54. Interiört utrustades då skolan med bl a två spisar och lärarinnebostaden utrustades för skolköksundervisning. Exteriört kom byggnaden att stå oförändrad ända fram till 1963.

1954 ändrades återigen skolformen i socknen och Roppe skola lades ned. Hellevik kom nu att åter bli småskola och byggnaden moderniserades med bl a vatten och avlopp. Samma år byggdes lärarinnebostaden – villan närmast skolan. Anny Ahlquist, tidigare Roppe skola, tjänstgjorde som lärarinna fram till och med vårterminen 1967, då den sista skolan i Förlanda stängdes.

Skärtorsdagen 1963 eldhärjades Kyrkskolan och brann ned till grunden. Genom snabba beslut på senvåren detta år kom tillbyggnaden av Helleviks skola att stå färdig till skolstarten på hösten samma år och lokalen utnyttjades under Harald Wingbros sista verksamhetsår i församlingen som folkskola.

I socknen fanns tidigare ingen gemensam lokal och från 1964 kom Helleviks skola att övergå i benämningen Helleviks Samlingslokal. Interiöra justeringar har gjorts i omgångar och lokalerna har under åren flitigt utnyttjats till allehanda verksamhet.

Text Arne Ahlquist

Renoveringen Hösten 2002

Denna höst startade vi upp med ett informationsmöte i Hellevik den 29 september. Där drogs riktlinjerna upp och hur vi skulle lösa praktiska problem ventilerades.

Bord och stolar hämtades från Bingohallen i Kungsbacka. Stolarna fick en tillfällig hemvist i Uno Hedmans ladugård och borden förvaltades i Råg. Vi fann dock att borden hade minst tre fel. De var för breda, för låga och hade inte fällbara ben. Dess små problem tog sig ett gäng entusiaskt an. Under ledning av uppfinnaren Lars Engström utfördes stordåd i verkstaden i Berghäll. Han tog hjälp av de närboende vännerna; Anders Larsson, Jörgen Johannesson, Jan Olsson, Kurt Ahlquist, Kjell-Åke Rinnarv, Ronny Larsson och Eskil Hyltbäck. Slutresultatet blev 21 stycken fällbara bord i lagom storlek och höjd, som kommer att glädja länge.

Den 12 oktober utfördes grundmålningen av ytterklädseln. Stort tack till Annika och Peter Hedman som upplät en del av sitt ridhus till detta arbete. På kvällstid samlades många i lokalens kök för att packa ner porslin och allt annat som skulle forslas bort. Bägge vindarna röjdes ut och allt som skulle sparas förvarade vi i en container utanför. När vi den 29 oktober hade målat brädorna andra gången fick vi en paus i vårt arbete när entreprenörens hantverkare tog över.

Renoveringen 2003

I slutet av januari hade entreprenören Håkan Eriksson färdigställt sitt arbete inomhus. Då först fick vi tillträde till lokalerna och uppröjningen kunde börja. Lister, elkontakter, armaturer och annat löst togs bort. I stora lokalen sattes väv ovanför panelen. Alla vävda områden målades två gånger och panelen tre gånger. I smårummen målades även taken. Alla gamla lister slipades och lackades eller målades. Parallellt med målningsarbetet syddes gardiner. I startgroparna låg även golvgruppen som drig in med slipmaskinen och lack första helgen i mars.

Inom fixargruppens ansvarsområde låg allt övrigt, som att frakta vitvaror och installera dessa, se till att bord och stol blev avtorkade och fick möbeltassar på. Dörrhantag blev monterade, tavlor och nya armaturer kom på plats, allt porslin och köksgeråd diskades och fick sina platser i nya fina skåp. Tidigt utsåg vi Bent Andersén som ansvarig för den estetiska utsmyckningen. Hans ögon registrerade mycket som vi inte hann att se. Följdaktligen hänger nu på köksväggen åtta gamla Rörstrandstallrikar och de flesta vindsfynden har fått ett nytt liv.

Vi passar här på att tacka alla som har ställt sin lediga tid till Helleviks förfogande. Över 1000 arbetstimmar har lagts ner. Tidvis jobbigt och krävande, men mest roligt och skapande. En stark gemenskap har präglat arbetet och vi kan känna oss stolta över resultatet.

Tack alla! Undertecknat Styrelsen