Alla bygdegårdar

Bygdegården är den naturliga mötesplatsen i närmiljön. Bygdegården – som kan heta bygdegård, bystuga, medborgarhus eller något annat – är en allmän samlingslokal öppen för alla. För barn, ungdomar, vuxna, för familjer, föreningar, företag och alla andra – förutsatt att värdegrunden är demokratisk.

Vill du anordna en dagkonferens?

 

Konferensbygdegårdar 2016-02-04

Vill du anordna en flerdagars kurs?

Kursbygdegårdar hemsidan

Karta och lista över alla bygdegårdar

Sök bygdegård