Bokat

I bokningskalendern i kolumnen till vänster på hemsidan kan du se om bygdegården är bokad eller inte.

  • Röd markering innebär att bygdegården är bokad hela dagen inklusive kväll 

  • Gul markering innebär att lokalen är bokad halva dagen, antingen dagtid eller kvällstid. Ring för besked

OM DU VILL BOKA… VAR UTE I GOD TID!!!