Bli medlem

Var med och stöd

din Hembygdsförening

Vi hälsar alla gamla och nya medlemmar till:

Hörvik-Krokås Hembygdsförening

Enklast använder du vårt Bankgiro: 5836-2716

* 100 kr för enskild medlem över 18 år

* 50 kr för medlem under 18 år

* 300 kr för familjekort

Tack för ditt stöd, det betyder allt för föreningen/Styrelsen

Kontakta gärna oss när du vill gå med!