Styrelse 2018

ORDFÖRANDE
Rosmari Nordgren
0723-259485
rosmarinordgren@icloud.com

VICE ORDFÖRANDE
Maivor Johnsson
0709-90 93 65
maivor.johnsson@karlshamnmontessori.se

KASSÖR
Ann-Mari Eriksson
0709-95 57 01

SEKRETERARE
Margareta Nilsson
0709-230837
margaretha.nilsson@skola.solvesborg.se

ÖVRIGA LEDAMÖTER

Angelica Margell
0708-54 45 50

Britt L. Nilsson
0703-23 44 73

Gunilla L. Magnusson
0708-31 96 07

BOKNING AV BYGDEGÅRDEN
Jonas Robertsson
0456-51187, 0709-27 54 37

Martina Petersson
0709-21 17 65
martina@mjallby.xlbygg.se

REDAKTÖR HEMSIDA/FACEBOOK
Robert Petersson
0709-524952

ropet.rp@gmail.com