Miljöengagemang

I november 2014 arrangerade Hörvik-Krokås hembygdsförening i samarbete med Hörviks Fiskehamnsförening ett öppet hus för alla med inbjudna gäster från Sölvesborgs kommun, Sölvesborgs Energi & Vatten, Miljöförbundet Blekinge öst samt Svensk Mink. Temat för kvällen var vår närmiljö – om kvaliteten på vårt dricks- och badvatten samt status på eventuella utsläpp från Getabjär.

Här kan du ladda ner en sammanfattning från mötet samt lite om vad som sedan hänt. Vi kommer att ladda upp information kontinuerligt i ämnet.

Sammandrag miljökväll med uppföljning