Välkommen

till Jämtlands bygdegårdsdistrikt som samlar 90 bygdegårdsföreningar, anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Radhus 14

Nyheter

 • Det finns pengar att söka!

  Publicerat:

  Informationsmöte om finansiering, Leader, Landsbygdsprogrammet mm. Välkomna! Klicka på filen! Inbjudan till 8 nov Tandsbyns bygdegård

 • Förbundsstämman i Trollhättan

  Publicerat:

  Representerade distriktet på Förbundsstämman

 • Förbundsstämman i Trollhättan

  Publicerat:

  Förbundsstämman hölls på Scandic Hotel Swania i Trollhättan 2-3-4 juni. Västra var värddistrikt och gjorde en stor och fin insats med förbundsstämma! Bygdegårdarna i Väst, Tack så mycket! Förbundsstämmodagar inleddes med seminarieresa till tre bygdegårdar. Samtal om utvecklingsarbete i bygdegårdsrörelsen leddes av Maria Anstett-Andersson, i Bäckefors bygdegård. Bäckefors släpper in ungdomarna . De får ta […]

 • Distriksstämma i Stenhammaren

  Publicerat:

  Distriktsstämma  Jämtlands Läns Bygdegårdsdistrikt  2017-04-22 Mattmars bygdegård, Stenhammaren, Åre Kommun Närvarande: ca 40 personer som representerade 20 bygdegårdsföreningar. Det serverades kaffe och smörgås vid ankomst till Stenhammaren. Vice ordföranden Eva Dahlänger hälsade ombud och gäster välkomna. Kerstin Eriksson, ordförande i Mattmars bgf, hälsade också välkommen och berättade om Mattmars bygdegård, Stenhammaren hur föreningen bildades, den omfattande […]

 • INBJUDAN till Distriktsstämma.

  Publicerat:

  Medlemsföreningar i Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt INBJUDES till Distriktsstämma. Tid:          lördag den 22 april 2017 kl. 10.00 PLATS:   Stenhammaren, Mattmar, Åre kommun. Utförligt program och årsmöteshandlingar skickas till alla anmälda ombud ca två veckor innan stämman. Ombudsanmälan, två ombud för varje medlemsförening, sker till sekreterare Margita Gustafsson, senast den 30 mars […]