Välkommen

till Jämtlands bygdegårdsdistrikt som samlar 90 bygdegårdsföreningar, anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Radhus 14

Nyheter

 • Landsbygdsprogrammet

  Publicerat:

  Här finns info om och hur man ansöker om pengar! Landsbygdsprogrammet-i-bygdegårdsrörelsen  

 • Distriksstämma

  Publicerat:

  Jämtlands Läns Bygdegårdsdistrikts  Distriktsstämma  2016-04-23 Skålans bygdegård, Berg Stämmans ordförande Elise Ryder Wikén och sekreterare Margita Gustavsson. Närvarande: ca 50 personer som representerade 23 bygdegårdsföreningar Det serverades kaffe och smörgås vid ankomst till Skålan. Ordföranden Ingrid Nilsson hälsade ombud och gäster välkomna.  Bengt Karlström kassör och Pär Olsson, ordförande i Skålans bgf, hälsade också välkommen och berättade […]

 • Teaterkursen i Jämtlands tidning

  Publicerat:

 • INBJUDAN till Distriktsstämma

  Publicerat:

  Medlemsföreningar i Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt INBJUDES till Distriktsstämma Tid: lördag den 23 april 2016 kl. 10.00 PLATS: Skålans bygdegård, Bergs kommun Utförligt program och årsmöteshandlingar skickas till alla anmälda ombud ca två veckor innan stämman. Ombudsanmälan, två ombud för varje medlemsförening, sker till sekreterare Margita Gustafsson, senast den 30 mars på mail margita@norlbygda.com eller tel. 0693-600 […]

 • APPELL

  Publicerat:

  APPELL till länets alla Bygdegårdsföreningar !!! Styrelsen i Jämtlands läns Bygdegårds-distrikt, behöver nya ledamöter. Distriktsstyrelsen jobbar för hela länet och behöver därför ledamöter som representerar en så stor del av länets Bygdegårdsföreningar som möjligt. Flera av dagens ledamöter har arbetat i styrelsen under många år. De vill ”med all rätt” dra sig tillbaka. Vi behöver […]