Verksamhetsplan

Förslag verksamhetsplan BR-Z 2015

Verksamhetsplan för Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt  2015
Distriktet har till uppgift att stödja och verka för medlemsföreningarna i Jämtlands läns distrikt. Denna inriktning ligger som grund till de aktiviteter distriktet arrangerar. Länets bygdegårdar ska vara en naturlig mötesplats för alla i våra bygder och oavsett kön, ålder eller ursprung. Våra samlingsplatser ska bidra till ett hållbart samhälle och bidra till bygdernas utveckling.

Framtidens mötesplats – BRs tema under 2015. Inom ramen för Landsbygdsprogrammet forsätter vi att utveckla bygdegården, både huset och dess innehåll. Den nya EU-perioden 2014-2020 med Lokalt Ledd Utveckling (LLU) genom Leadermetoden ger resurser för landsbygdsutveckling. Vi kommer att arbeta för att komma med i de
regionala partnerskapen, hålla oss informerade och hålla kontakt med länsstyrelsen. Mer information om Landsbygdsprogrammet kommer att ske på distriktsstämman.

Samverkan – Se möjligheter med samverkan, skapa kontakter och bygga nätverk med andra föreningar inom kultursektorn, ungdomsverksamhet och med kommuner. För att öka samarbetet planeras även i år Bygdegårdsträffar ute i kommunerna.

Värdskap -1400 öppna dörrar – ett värdskap som handlar både om välkomnande och bemötande i våra lokaler och om lokalens utformning och tillgänglighet.

Kulturplan – Distriktet deltar i ett nytt kulturprojekt under 2014-2016 i samarbete med tre andra distrikt, för att öka kulturutbudet och scenkonsten i våra bygdegårdar. Vi samordnar och utvecklar samarbetet med Riksteatern Jämtland/Härjedalen, de lokala teaterföreningarna, ATR-Zäta, JKK- JämtlandsKulturKompani och Estrad Norr.
Bygdegårdsföreningarna erbjuds en Teaterkurs med JKK- ”om att skapa scenkonst av lokala berättelser” vid två tillfällen under året, vår och höst i geografiskt olika bygdegårdar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan, till en kostnad av 200kr/deltagare.
Amatörteaterföreställningen OMBORD-en pjäs i två akter som skildrar en
bygdegårdsförenings vedermödor, Regi: Marcus Källström, turnerar under våren. Medlemsföreningarna erbjuds pjäsen för 1500kr, resekostnad tillkommer. BR har i år fokus på amatörteater och förhoppningsvis kommer Bygdegårdarnas Amatörteaterfestival 2015 till Jämtland.

Arrangemang – fortsätta med bygdegårdsforum för att stimulera, stödja och hjälpa till fler och hållbara evenemang i våra bygdegårdar. Inspiration och erfarenhetsutbyte är ett ledord. Speciellt vid Distriktsstämman lördag den 25/4 i Alsen.

Utbildning – Styrelsens funktionärer inom kassörskap och revision. Visma SPCS förening, bokföringsprogram. Bygdegården 2.2 – värdskap och marknadsföring. Hemsida/Wordpress utbildning. Landsbygd 2.0 – processmötesmetod.

Bygg o försäkring – föreningarna har angivit behov av upprustningsarbete av både den inre och yttre miljön. Till detta kan distriktet hjälpa till med kunskap och kontakter samt bidra till erfarenhetsutbyte. Även när det gäller teknisk utrustning kan
information och utbildning komma att ske. Vi kommer aktivt att informera och bistå våra medlemsföreningar om tillgänglighet i våra lokaler. Distriktet verkar för att öka säkerheten i våra bygdegårdar bland annat för att förhindra brand, stöld och vattenskador.

Miljö – Arbetet med de nya miljödiplomen skall fortsätta i länets bygdegårdar. Diskussioner om förenklingar och stöd i detta arbete kommer att ske.

Myndighetskontakter – Distriktet ska fortsätta att hjälpa till i kontakter med kommuner och andra myndigheter i länet för att underlätta i bygdegårdarnas vardagliga arbete.
I övrigt arbeta efter de förslag och önskemål som medlemsföreningar och förbundet kommer med.

Styrelsen för Jämtlands Bygdegårdsdistrikt

Kommentera