Distriksstämma i Stenhammaren

Distriktsstämma 

Jämtlands Läns Bygdegårdsdistrikt  2017-04-22

Mattmars bygdegård, Stenhammaren, Åre Kommun

Närvarande: ca 40 personer som representerade 20 bygdegårdsföreningar.
Det serverades kaffe och smörgås vid ankomst till Stenhammaren. Vice ordföranden Eva Dahlänger hälsade ombud och gäster välkomna. Kerstin Eriksson, ordförande i Mattmars bgf, hälsade också välkommen och berättade om Mattmars bygdegård, Stenhammaren hur föreningen bildades, den omfattande tillbyggnaden, renoveringen och om verksamheten fram till i dag.
Stämman gästades av  Bernt Söderman, ordförandeproffs och centerpolitiker. Stefan Löfgren, BRs Kulturkonsulent kunde tyvärr inte närvara istället var Eva Erlingsson, Scenkonstkonsult, Riksteatern Jämtland/Härjedalen inbjuden som inspiratör. Hon lyfte fram samverkan med bygdegårdarnarnas många arrangemang, breda kulturutbud och vikten av ideellt arbete, och framförde nyheter i Riksteaterns utbud, arrangörskap, utbildning 10 maj, bidrag-småplatsstöd och scenkonstdagarna som kommer till Östersund under hösten, 28-29 oktober. 
Innan stämmoförhandlingarna tog vid, efter info av Eva Dahlänger, genomfördes ett viktigt Grupparbete för Framtidens Bygdegårdsrörelse. Det diskuterades och pratades livligt, även kontanthanteringsproblematiken och avgifter till banker för bygdegårdsföreningarna var en het punkt.
Priset som Årets Eldsjäl fick Lars Olov Ängerfors, Linsell, med motiveringen: – En klassisk Eldsjäl som genom sin drivkraft i byalaget, bygdegårdsföreningen och i bygden, sätter Linsell på kartan. 
Han kunde tyvärr inte komma för att emotta priset, men det överlämnas vid ett senare tillfälle av DS.
Årets Bygdegård i Jämtland, tilldelas Ovikens bygdegård, som även blir värd för 2018 års distriktsstämma. Motivering: – Orrgården, den första bygdegården i landet med att installera solceller, nyrenoverad och redo för omstart, tyder på ett nytänk och ett engagemang i bygden. Med den lokala teaterföreningen, bygdespel och många arrangemang till glädje för alla boende i Oviken, rakt in i framtiden.
Vi bjöds på en härlig lunch och underhållning av Åsa Bixo och Aska Stav, stora applåder från åhörarna.
Val av distriktsordförande
Carina Asplund valdes till ordförande på 1 år.
 
Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
OrdinarieEva Dahlänger 1 år kvar Hoverberg
Jan Hammarlund Omval 2 år Vigge
Margita Gustafsson 1 år kvar Boggsjö
Kerstin Eriksson omval 2 år Mattmar
Nils Öhrberg 1 år kvar Laxsjö
Ingrid Åkesson nyval 2 år Storhallen
                                            

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.

Fördelning av övriga uppdrag för 1 år vid konstituerande styrelsemötet.

Avslutning
Silvernålen för förtjänstfullt arbete och engagemang i bygdegårdsföreningen tilldelas Reidar Nyqvist och Frans Björkman, Mattmars bg Stenhammaren, Ywonne Lundin o Therese Nilsson Bg Furustrand, Lillsjöhögen och Sven Rolén, Gastsjöns bg, Kälarne.
Mötets ordförande Bernt Söderman avtackades med blommor och choklad från Tinas Praliner, Alsen, av nytillträdde distriktsordförande Carina Asplund och vice ordförande Eva Dahlänger. Distriktsordförande tackade och förklarade årets distriktsstämma avslutad.

 

Årets Bygdegård i Jämtland Orrgården Priset överlämnades till Örjan Ericsson och Ingeborg Arvastsson av Eva Dahlänger

 

Kommentera