Förbundsstämman i Trollhättan

Förbundsstämman hölls på Scandic Hotel Swania i Trollhättan 2-3-4 juni. Västra var värddistrikt och gjorde en stor och fin insats med förbundsstämma! Bygdegårdarna i Väst, Tack så mycket!

Förbundsstämmodagar inleddes med seminarieresa till tre bygdegårdar. Samtal om utvecklingsarbete i bygdegårdsrörelsen leddes av Maria Anstett-Andersson, i Bäckefors bygdegård. Bäckefors släpper in ungdomarna . De får ta ansvar och pröva sina idéer, vilket ger framtidshopp för bygden. Här är en önskelista som föreningen. arbetar med. Nästa stopp var Dalskogs bystuga där deltagarna informerades om förbundets verksamhetsplan

Läs vidare här med bilder….

Semenarieresa

Stämman valde Per Lodenius,  Norrtälje, till ny ordförande. Miljöarbete, framtidens bygdegårdsrörelse och att engagera ungdomar – viktiga ämnen när 160 representanter för landets 1425 bygdegårdsföreningar träffades på Bygdegårdarnas Riksförbunds stämma den 3–4 juni i Trollhättan.

Förutom årsmötesförhandlingar fördes många diskussioner och samtal med seminarier om allt från att rädda våra vintrar, verksamhetstips, utvecklingsarbete till integration – hur skapar vi en bygdegård som har plats för alla.
Två ledamöter nyvaldes till ordinarie plats i styrelsen Karin Olsson, Sjöbo och Magnus Danielsson, Älvsbyn. Två nya suppleanter valdes: Ulla Johansson, Flen och Maria Eilertsen, Njurunda.
Beslut:
Några av besluten som togs var en ny miljöpolicy, att utvecklingsarbetet ska genomsyra hela bygdegårdsrörelsen och att medlemsavgiften är oförändrad.
Förbundsfesten ägde rum på Hjärtrums bygdegård med middag och dans. Där avtackades avgående förbundsordförande Ola Johansson och förbundssekreterare Maria Anstett-Andersson av förbundsstyrelsen och distriktsombud.

Förbundsstämmodagarna inleddes med seminarieresa till tre bygdegårdar, Bäckefors, Dalskog och Åttersrud. Det talades utvecklingsarbete och vikten av föryngring, att släppa fram ungdomar, samt att arrangera med musiksmakprov av Jenny Almsenius med musiker.
Därefter följde middag på N3, Trollhättans kulturskola och workshops – Ett gott skratt förlänger livet-körsång och film.

Kommentera