Årsrapportera nu

Dax att:
Årsrapportera & var med i utlottningen av konstdepositioner till din förening!
Efter årsmötet ska föreningar och distrikt rapportera in uppgifter om funktionärer, verksamhet och ekonomi till förbundet. Era rapporter har stor betydelse för förbundets utveckling. All service från Bygdegårdarnas Riksförbund och all påverkan på samhället för stöd till allmänna samlingslokaler bygger på de uppgifter vi har från er i föreningarna. Vi ser helst att alla som har möjlighet rapporterar in sin verksamhet digitalt men det finns också blanketter att beställa från kansliet.

http://www.bygdegardarna.se/medlem/arsrapportering/

Kommentera