INBJUDAN till Distriktsstämma.

Medlemsföreningar i Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt
INBJUDES till Distriktsstämma.
Tid:           lördag den 14 april 2018 kl. 10.00
PLATS:    Ovikens bygdegård, Orrgården, Bergs kommun

Utförligt program och årsmöteshandlingar skickas till alla anmälda ombud
ca två veckor innan stämman.
Ombudsanmälan, två ombud för varje medlemsförening, sker till sekreterare Margita Gustafsson, senast den 23 mars på mail margita@norlbygda.com
eller tel. 070-235 1304
Valberedningen vill få in ytterligare nomineringar. Kontakta valberedningens
sammankallande, Ulf Jonasson, 070-559 4428, ulf@ronningsberg.se
Kaffe och lunch serveras
Från BR:s Förbundsstyrelse , Anders Karlsson gästar stämman,
Utvecklingsarbete för framtidens bygdegårdsrörelse! Remiss bifogas
Bygdegårdsforum – Bygdegården, navet för mat, fest och kultur!
Kommentera