Nomineringar till:

Årets bygdegårdsförening, Årets Eldsjäl och nomineringar till Silvernålen i Jämtland,
Skicka din förenings nomineringar, Årsrapport, uppgifter om funktionärs- o adressändringar till;
Jämtlands Bygdegårdsdistriktssekreterare; Margita Gustafsson,
Boggsjö 186, 843 94 GÄLLÖ, margita@norlbygda.com, 070-235 13 04

Kommentera