Jämtlands Läns Bygdegårdsdistriktstämma

Jämtlands Läns Bygdegårdsdistriktstämma
hölls i Ovikens bygdegård, Orrgården, Bergs Kommun
lördag 14/4 2018
Närmare 40 personer närvarande som representerade 16 bygdegårdsföreningar. Det serverades kaffe och smörgås vid ankomst till Orrgården.
Ordföranden Carina Asplund hälsade ombud och gäster välkomna.
Ingeborg Arvastsson, ordförande i Ovikens bgf, hälsade också välkommen och berättade om Ovikens bygdegård, Orrgården hur föreningen bildades,
den omfattande renoveringen av köket, miljöarbetet med solceller och
jordvärmeinstallationen och om verksamheten fram till i dag. BH-bussen och tjejkväll var ett nytt arrangemang med stor uppslutning.

Stämman gästades av Karin Paulsson, ordförandeproffs och tidigare kommunpolitiker.
Jonas Hagström, initiativtagare till kören ”The Rockin Pots” och
grundare av Jämtlands Musikskola, tillsammans med sin fru RosMari,
var inbjuden som inspiratör. Han berättade om bildandet av kören ”De Rockande Grytorna” och att de träffas en gång i veckan inte ensamt löser problematiken kring integration men är en utmärkt början till ett
kontaktnät utanför förläggningen och en naturlig ingång till att lära sig språket.
Kort och gott en glädjefull väg in i samhället. Det är kören i Grytan ett levande bevis på då flera av körens medlemmar fått nya vänner och arbeten redan innan de fått asyl. Deras dröm är att ”The Rockin
Pots” blir ett självklart inslag på alla flyktingförläggningar i hela landet. Tillsammans med körledare Tove Thofelt, Jonas och Mustafa (som dagen innan fått det glädjande beskedet att han fått asyl) fick oss ombud att bilda ”Ovikens bygdegårdskör” och gemensamt framförde vi med
gester ”Kom och håll om mig”, ”Det gäller mig och det gäller dig…världens alla barn, barnbarn och barnbarns barn”…Härlig start på distriktsstämman!

Anders Karlsson, BRs Förbundsstyrelsen, presenterade därefter remissen
Framtidens Bygdegård – förslag till vision, långsiktiga mål och plan för
fryngring inom Bygdegårdarnas Riksförbund. Bikupor – ombuden

diskuterade och pratades livligt om förslagen och de skrev ner sina viktigaste synpunkter som distriktsstyrelsen sedan samlade in.
Årets Bygdegård i Jämtland, tilldelas Övsjös bygdegård, som även blir värd för 2019 års distriktsstämma. Motivering: – Bygdegården med
konstverksamhet i fokus, konst- o teaterskola för ungdomar och Vernissagen inviger årligen konstveckorna i juli med länets berömda Konstpark, ”Badhusparken” och Konstcafét i Väster-Övsjö-Byarnas By i Östra Jämtland. Vi bjöds på en härlig lunch och underhållning av Lisa Eriksson, stora applåder från åhörarna.

Val av distriktsordförande
Carina Asplund valdes till ordförande på 1 år.
Val av övriga styrelseledamöter och ersättare
Eva Dahlänger Omval 2 år Hoverberg
Jan Hammarlund 1 år kvar Vigge
Margita Gustafsson Omval 2 år Boggsjö
Kerstin Eriksson 1 år kvar Mattmar
Maria Anstett-Andersson Nyval 2 år Östersund
Ingrid Åkesson 1 år kvar Storhallen.

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag.
Fördelning av övriga uppdrag för 1 år vid konstituerande styrelsemötet.
Silvernålen för förtjänstfullt arbete och engagemang i bygdegårdsföreningen tilldelades Örjan Eriksson, Oviken och Mildred Näsströms Tandsbyn.

Mötets ordförande Karin Paulsson avtackades med blommor, förbundsstyrelsens Anders Karlsson, avgående valberedningens Ulf Jonasson och styrelseledamot Nils Öhrberg avtackades med Oviken
ostar av Carina Asplund. Distriktsordförande tackade och förklarade åretsdistriktsstämma avslutad.

 


Pristagare från vän Berit Källström, Berith Andersson och Marie Källström, Årets Bygdegård, Övsjös bygdegård, Carina Asplund, Distriktsordförande och Silvernålen mottagare Mildred Näsström, Tandsbyns bg och Örjan Eriksson, Ovikens bg Orrgården.

 

Kommentera