Landsbygdsprogrammet

Vi kommer här att redovisa den information som finns om Landsbygdsprogrammet, vad man kan söka till och hur man gör en ansökan och vilken hjälp som distriktet kan erbjuda till ER.

Nu finns blankett för ansökan hos länsstyrelsen!

Det går nu att ansöka direkt på Jordbruksverkets hemsida!

Ansökan/ Skapa konto

 

LandsbyggdsP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landsbygdsprogrammet-i-bygdegårdsrörelsen

Landsbygdsprogrammet Broschyr

Landsbygdsprogrammet vad går att söka

Anvisning Söka stöd hos länsstyrelsen

Mall investeringsstöd föreningar