Nyheter

Medlemsföreningar i Jämtlands läns bygdegårdsdistrikt
INBJUDES till Distriktsstämma.
Tid:          lördag den 22 april 2017 kl. 10.00
PLATS:   Stenhammaren, Mattmar, Åre kommun.


Utförligt program och årsmöteshandlingar skickas till alla anmälda ombud ca två veckor innan stämman.
Ombudsanmälan, två ombud för varje medlemsförening, sker till sekreterare Margita Gustafsson, senast den 30 mars på mail margita@norlbygda.com
eller tel. 0693-600 44, 070-235 1304.

Valberedningen vill få in ytterligare nomineringar. Kontakta valberedningen Ulf Jonasson, 070-559 4428, ulf@ronningsberg.se Helena Åsasdotter Nord,
070-285 3249, asasdotter@gmail.com , se bifogad Appell.

Kaffe och lunch serveras
Prel. besök från BR:s Förbundskansli, Stefan Löfgren, kulturkonsulent!
Bygdegårdsforum – Bygdegården, navet för mat, fest och kultur!
För mer info
besök gärna distriktets hemsida www.bygdegardarna.se/jamtland
gilla/följ oss på ! www.facebook.com/Jämtlands-
Bygdegårdsdistrikt-108423679248712/?fref=ts
VÄLKOMNA till en givande och underhållande distriktsstämma!
/Eva Dahlänger/
Vice Distriktsordförande