Historik

Jämtlands bygdegårdsdistrikt bildades 1949.

Östersund

När distriktet bildades fanns 12 föreningar anslutna i Jämtland.