Bilder

Några bilder från Distriksstämman i Hoverberg!

Stämmans ordförande Karin Paulsson och sekretrare Margita Gustavsson

Stämmans ordförande Karin Paulsson och sekreterare Margita Gustavsson

 

Årets bygdegård i Jämtland, tilldelades Käloms bygdegård

Årets bygdegård i Jämtland, tilldelades Käloms bygdegård

 

Årets bygdegård 2013 Kaxås bygdegård

Årets bygdegård 2013 Kaxås bygdegård tillkänna gavs av fr. h Monica Ericcson och Eva Dahlänger. Priset utdelas på förbundsstämman i Boden.

 

 

Silvernålen 2012 tilldelades Lars Werner, Hoverberg, Ollo Nord, Skucku, Märith Ivansson, Vigge

Silvernålen 2012 tilldelades Lars Werner, Hoverberg, Olle Nord, Skucku, Märith Ivansson, Vigge, ej närv.