Silvernålar

Silvernålar

2016 Reidar Nyqvist, Mattmar
2016 Frans Björkman, Mattmar
2016 Ywonne Lundin, Lillsjöhögen
2016 Therese Nillson, Lillsjöhögen
2016 Sven Rolén, Kälarne

2015  Erik Holmer, Alsen
2015  Elisabeth Rombe, Kaxås
2015  Yvonne Persson, Kaxås
2015  Eva Rosengren, Trångsviken
2015  Berith Andersson, Övsjö

2014  Eva Dahlänger, Hoverberg
2014  Kjell Söderström, Kaxås
2014  Boel Wikén, Kälom
2014  Carl-Göran Palmqvist, Kälom

2013  Carl-Göran Palmqvist, Kälom
2013  Kjell Söderström, Kaxås
2013  Bo Wikén, Kälom

2012  Lars Werner, Hoverberg
2012  Olle Nord, Skucku
2012  Märith Ivansson, Vigge

Här är alla som fått Silvernalen klicka på bilden!