Kultur

Distriktet arbetar för att kultursprids över hela länet. Då och då arrangerar vi turnéer.

Länsteatern

Vi har ett nära samarbete med Jämtlands läns musik och teater som  turnerar i länets bygdegårdar.

http://www.estradnorr.se/teater

Konst åt alla

I mars 2012 var Hoverbergs bygdegård i Jämtland värd för en Konst åt alla utställning. Konst köptes in för att deponeras i landets bygdegårdar.